2017 Julio 16: Travesía Costa @ Oleiros

Fotografías realizadas por Alexandre Varela